Ciutat del Cap, carrer de

Ciutat i capital de la República Sud-africana, centre industrial tèxtil. Carrer situat al barri de Nostra Llar, zona de vials dedicats a ciutats amb indústria tèxtil.

Historial toponímic

Ciudad del Cabo (24.11.1955), calle
Ciutat del Cap (30.10.1985)