;
Cerca per nom de carrer
Cerca a l'historial toponímic
Cerca per tipus de via


Celtibers, carrer dels

Pobles preromans establerts a l'interior de la península Ibèrica. La seva cultura, originàriament cèltica (hallstàtica), es desplegà durant la segona edat del ferro i per contacte amb la cultura dels pobles ibèrics donà lloc al món celtibèric.

Historial toponímic

Celtíberos (24.11.1955), calle
Celtibers (30.10.1985)