Casanovas i Bosch, carrer de

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Retrat d'Antoni Casanovas Bosch
  • Slide Animation
    Vives i Martí (1881) Vapor d'Antoni Casanovas Bosch, dit d'en Rovira, entre els carrers de la Concepció, de l'Illa, de l'Estació i de la Indústria
  • Slide Animation
    MB (29.11.2009) Casa del carrer Casanovas, a la cantonada amb el de la Concepció

Antoni Casanovas i Bosch (Sabadell, 13 de maig de 1795 - Barcelona, 7 de gener de 1867). Empresari tèxtil i alcalde.

S'inicià en la indústria tèxtil com a teixidor pel seu compte i dos o tres cops l'any anava a Saragossa a vendre les peces de drap que havia teixit a casa i en tornava amb una part dels beneficis reinvertits en llana. Ben aviat, però, el 1824, amb altres fabricants de Barcelona, ja havia creat la primera empresa, que durà deu anys. El 1848, va començar a construir l'anomenat Vapor d'en Rovira, al carrer de la Concepció, un dels establiments tèxtils més puixants i significatius de l'època, que amb la nova força motriu del vapor assolí un gran increment de producció i el situà al capdavant de la indústria tèxtil sabadellenca.

Casanovas va ser regidor i jutge municipal, alcalde en diverses ocasions i comandant de la Milícia Nacional durant la guerra carlina. El 1863 va participar en la creació de l'Institut Industrial de Sabadell i va ser també un dels promotors del Teatre Principal. El 1859 va edificar el casal que du el seu nom al carrer de Sant Antoni, actual seu del Museu d'Història de Sabadell (MHS), que anteriorment havia acollit el Jutjat de Primera Instància, la Caixa d'Estalvis de Sabadell i l'Escola Industrial.


Historial toponímic

Casanovas (3r quart del segle XIX), c. de
Casanovas (27.5.1939), calle
Casanovas
Casanovas i Bosch (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts