Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Can Piteu, plaça de

  • Slide Animation
    Lluís Fernàndez Lòpez (2 de desembre de 1983) Masia de can Piteu

Casa de pagès, relativament moderna, situada entre la carena per on passava el camí de Castellar a Ripollet i el torrent de Can Llobateres, prop de la depuradora del Ripoll. Durant les obres de construcció de la depuradora en terres de la masia, es va localitzar el cementiri d'un poble prehistòric que es caracteritzava per la incineració dels morts i l'enterrament en camps d'urnes. En dues fases, s'hi van excavar un miler de tombes que anaven des del bronze final fins a l'edat del ferro, entre el 1100 i el 600 aC, en la que s'ha revelat la necròpolis més important del país. * * * La plaça de Can Piteu es troba situada a Can Roqueta, barri de carrers amb noms de masies del rodal.

Historial toponímic

Can Piteu (22.12.1993)

+ Cites documentals i fonts