Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Can Llobateres, carrer de

  • Slide Animation
    Desconegut (1965) Can Llobateres
  • Slide Animation
    Desconegut (Sense data) La masia de can Llobateres

Masia de la serra de Sant Iscle, dins el terme municipal de Barberà del Vallès. En terres de la masia hi ha l'anomenat Parc Paleontològic de Can Llobateres, amb el jaciment mundialment conegut per la seva riquesa en mamífers fòssils que corresponen a un nou pis geològic del Miocè Superior, batejat com a Vallesià per Miquel Crusafont. Cal consignar a aquest jaciment la troballa de l'esquelet més complet mai conegut d'un primat fòssil anomenat driopitec, ja amb trets d'homínid, que es conserva a l'Institut de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell. El carrer de Can Llobateres es troba al barri de Can Roqueta, en una zona amb noms de masies del rodal.

Historial toponímic

Can Llobateres (2.7.1964), calle
Can Llobateres (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts