Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Can Fadó, carrer de

  • Slide Animation
    Lluís Fernàndez (Setembre de 1983) La masia de can Fadó Vell, en estat ruïnós

Can Fadó Vell és una masia del segle XVIII, amb teulada a doble vessant, porta adovellada i parets de tàpia, actualment en estat de ruïna, que es troba situada a l'esquerra del torrent de Canyameres. Al darrer quart del segle XIX es construí can Fadó Nou en terres de can Fadó Vell, darrera el barri de Torre-romeu. Els Fadó intervingueren en la política de la vila, Bernat Fadó va ser regidor de l'Ajuntament de Sabadell, del 1791 al 1799. La darrera menció del cognom Fadó entre els propietaris correspon a Joana Teresa Alzina Fadó, el 1853. El carrer de Can Fadó es troba situat al barri de Can Roqueta, en què tots els vials porten noms de masies del rodal.

Historial toponímic

Can Fadó (2.7.1964), calle
Can Fadó (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts