Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Can Deu, avinguda de

 • Slide Animation
  Francesc Casañas i Riera (s.d.) Gallines a la masia de can Deu
 • Slide Animation
  MB (22.2.2009) Camí de can Deu
 • Slide Animation
  Francesc Casañas i Riera (s.d.) Interior de la masia de can Deu
 • Slide Animation
  Albert Roig (15.5.1969) Masia de can Deu
 • Slide Animation
  MB (22.2.2009) El molí de can Deu

Masia de l'antic terme de Sant Julià d'Altura, amb teulada a dos vessants, dues plantes i golfes, coneguda també com a mas Sallent i documentada des del final del segle XVI, quan la van comprar els Amat de Palou. La compra incloïa també els molins d'en Galí i d'en Mornau i una casa a les voltes de ponent de la plaça Major. Els successors dels Amat foren els Mornau, que en vendre's la casa de la plaça el 1922 traslladaren a can Deu l'escut pairal dels Amat, objectes d'art i algunes pertinences més, entre les quals hi havia el bressol de Fèlix Amat, el que seria bisbe de Palmira. El 1965, la Caixa d'Estalvis de Sabadell adquirí mas i terres, hi va crear el Museu d'Eines del Camp i va oferir a la ciutat el bosc de can Deu com a espai de lleure i conservació de la natura. D'altra banda, la masia de can Deu donà nom al nou barri que s'hi construí entre 1969 i 1973, promogut per l'empresa municipal VIMUSA. S'hi edificaren 71 blocs, amb un total de 1.201 habitatges. El nou barri acollí veïns de les últimes onades migratòries procedents del sud d'Espanya, però la majoria provenia dels barris sabadellencs més degradats i era sobretot gent jove.

Historial toponímic

Can Deu (21.12.1984)

+ Cites documentals i fonts