Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Can Bordoll, avinguda de

Jacint Bordoll i Altimir, nascut a la Seu d'Urgell el 1872, s'havia establert a Sabadell pels volts de l'any 1895. El 1906 comprà una vinya a Joan Borgonyó, situada a la partida anomenada la Pobla, i cap al 1925 s'hi construí una petita casa que, convertida amb els anys en una construcció de més entitat, fou coneguda com a can Bordoll. L'avinguda de Can Bordoll es troba situada a Can Roqueta, barri de carrers amb noms de masies del rodal.

Historial toponímic

Eugenio Bähr (9.12.1965), calle
Can Bordoll (18.7.1979)