;

Cal Jepó, passeig de

 

Fàbrica de filats de cotó construïda entre 1909 i 1910, pel solsonenc Josep Prat i Lagarriga, conegut per Jepó, diminutiu de Jep que acabà donant nom a la fàbrica. El projecte, de 1909, era de l'enginyer Francesc Izard i marcà una fita en l'arquitectura industrial en incorporar-hi la teulada en dents de serra. El passeig d'avui, amb les dues fileres de plàtans originals, és l'antic camí de la fàbrica, que es va enderrocar el 1973 per construir-hi l'Institut d'Ensenyament Secundari del Vallès.

Historial toponímic

Cal Jepó (21.12.1984)

+ Cites documentals i fonts