Cal Jepó, passeig de

 • Slide Animation
  Francesc Casañas i Riera (s.d.) Entrada al vapor nou de Manufactures Carol, "cal Jepó"
 • Slide Animation
  Desconegut (s.d.) Vista aèria del vapor nou de cal Jepó
 • Slide Animation
  Francesc Casañas i Riera (1930) El jardí nevat de la fàbrica de cal Jepó
 • Slide Animation
  Francesc Casañas i Riera (Abans de 1936) Vista aèria de Manufactures Carol S A, de filats de cotó

Fàbrica de filats de cotó construïda entre 1909 i 1910, pel solsonenc Josep Prat i Lagarriga, conegut per Jepó, diminutiu de Jep que acabà donant nom a la fàbrica. El projecte, de 1909, era de l'enginyer Francesc Izard i marcà una fita en l'arquitectura industrial en incorporar-hi la teulada en dents de serra. El passeig d'avui, amb les dues fileres de plàtans originals, és l'antic camí de la fàbrica, que es va enderrocar el 1973 per construir-hi l'Institut d'Ensenyament Secundari del Vallès.

Historial toponímic

Cal Jepó (21.12.1984)

+ Cites documentals i fonts