Calders, carrer dels

Llinatge de la noblesa barcelonina. Van venir a Sabadell al segle XV, quan es van emparentar amb els Rosseta. Posseïen el dret sobre l'Escrivania pública, de manera que cap altre notari no podia treballar a la vila. Els Calders van ser propietaris de molts casals al Raval i al carrer Nou.

Historial toponímic

Calders (1925?), c. de
Calders (27.5.1939), calle
Calders (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts