Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Calderón, carrer de

  • Slide Animation
    Antoni Carbonell (1989) El carrer de Calderon i el forn de La Palmera
  • Slide Animation
    Desconegut (1956) Triangle dels carrers de Gràcia, les Valls, Calderón, enderrocat el 1957. Façana del c. de Calderón

Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 17 de gener de 1600 - 25 de maig de 1681). Escriptor castellà del Barroc.

La seva obra comprèn tots els gèneres dramàtics, comèdies, drames, sarsueles, entremesos i, sobretot, una vuitantena d'actes sacramentals, gènere en què és el màxim especialista: La vida es sueño, El gran teatro del mundo, El gran mercado del mundo, La cena del rey Baltasar, El divino Orfeo, La nave del mercader... La gran novetat del seu teatre són les obres filosòfiques, que plantegen el desengany existencial del Barroc.

El carrer de Calderón s'inicià aproximadament a la cruïlla del camí que roda vila i el camí de Terrassa, que era coneguda com a Creu de la Mà.


Historial toponímic

Calderón (3r quart del segle XIX ?), c. de
Rafael Campalans (6.1.1937)
Calderón (27.5.1939), calle
Calderón (30.10.1985)