Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Cala, carrer de la

Entrada que fa el mar en una costa, apta per avarar-hi embarcacions petites, de poc calat. El carrer de la Cala es troba en una zona de carrers d'una promoció d'habitatges unifamiliars del barri d'Hostafrancs, amb noms relacionats amb el mar.

Historial toponímic

Cala (15.6.1987)