Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Cabanyes, carrer de

  • Slide Animation
    Joaquim Espalter i RullRetrat de Manuel de Cabanyes, conservat a la masia d'en Cabanyes

Manuel de Cabanyes i Ballester (Vilanova i la Geltrú, 27 de gener de 1808 - 16 d'agost de 1833). Poeta preromàntic en llengua castellana.

Va estudiar a València, Cervera i Saragossa, on es llicencià en dret. Els primers poemes, influïts per Horaci, els recollí en el volum Preludios de mi lira (1833), elogiats per Milà i Fontanals i Menéndez Pelayo. Entre formes clàssiques i romanticisme incipient, Cabanyes era conscient de les dificultats d'escriure en una llengua apresa, que resultava d'expressió llatinitzant, una mica arcaica i afectada. Altres obres seves són Cántica nupcial (1833) i Producciones escogidas (1858), apareguda pòstumament. Cabanyes va morir de tuberculosi als vint-i-cinc anys.


Historial toponímic

Cabanyes (1925), c. de
Francisco Xavier Cabanes (24.11.1939), calle
Cabanyes (9.12.1965), calle
Cabanyes (30.10.1985)