Buenos Aires, carrer de

Ciutat de la República Argentina i capital de l'estat. Centre industrial tèxtil. * * * El carrer de Buenos Aires es troba al barri de Nostra Llar, en què els vials porten noms de ciutats relacionades amb la indústria tèxtil.

Historial toponímic

Buenos Aires (24.11.1955), calle
Buenos Aires (30.10.1985)