Brujas, carrer de

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Retrat de Mateu Brujas
  • Slide Animation
    Francesc Casañas i Riera (1920 aprox.) Casa i fàbrica de Mateu Brujas, entre el carrer d'Arimon, el de la Creueta i el de Brujas

Mateu Brujas i Romeu (Sabadell, 1834? - 6 de novembre de 1903). Industrial tèxtil.

Va fer estudis de teoria tèxtil i va treballar de teòric a la fàbrica Capmany. Als 26 anys s'establí pel seu compte amb una modesta indústria tèxtil que s'engrandí ràpidament amb la introducció als mercats espanyol i sud-americà. L'èxit, però, li arribà amb la fabricació d'un nou gènere anomenat xeviot, teixit de llana de colors suaus, amb un acabat lleugerament enfeltrat i flonjo al tacte. Brujas va ser el primer fabricant que llançà el xeviot al mercat peninsular. Va ser famosa la casa amb la fàbrica annexa que es va fer construir al carrer d'Arimon, a finals del segle XIX, coneguda popularment com a ca la Patoia. Brujas va ser tinent d'alcalde de l'ajuntament, encarregat de la regidoria de Foment.


Historial toponímic

Brujas (14.4.1910), c. de
Brujas (27.5.1939), calle
Brujas (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts