Brisbane, carrer de

  • Slide Animation
    C. P. (17 d'octubre de 2015) Placa del carrer de Brisbane

Ciutat australiana, capital de l'estat de Queensland, a l'est del país. Situada en un amfiteatre natural vora la desembocadura del riu Brisbane, és el port més gran d'Austràlia, amb 16 km d'instal·lacions portuàries al llarg de la riba del riu, que exporta productes agrícoles i miners, i concentra bona part de la indústria de l'estat de Queensland, inclosa la tèxtil llanera. La ciutat s'originà en una colònia penitenciària que el governador de Nova Gal·les del Sud, sir Thomas Brisbane, hi fundà l'any 1825. * * * El carrer de Brisbane es troba a la urbanització de Nostra Llar, barri en què totes les vies urbanes porten noms de ciutats industrials tèxtils.

Historial toponímic

Brisbane (24.11.1955), calle
Brisbane (30.10.1985)