Bradford, carrer de

  • Slide Animation
    C. P. (17 d'octubre de 2015) Placa del carrer de Bradford

Ciutat d'Anglaterra, al comtat de Yorkshire, que des del segle XIX ha estat centre comercial dels teixits de llana anglesos. Avui és encara un rellevant nucli tèxtil, però ha anat diversificant la seva indústria. La ciutat compta també amb un important centre d'ensenyament superior, la University of Bradford, fundada el 1957 com a Bradford Institute of Technology. * * * El carrer de Bradford es troba situat a Nostra Llar, barri en què les vies urbanes porten noms de ciutats amb indústria tèxtil.

Historial toponímic

Bradford (24.11.1955), calle
Bradford (30.10.1985)