Boston, carrer de

Ciutat dels EUA, capital de l'estat de Massachusetts, a la costa atlàntica. El port, juntament amb una ampla xarxa de ferrocarrils i autopistes que l'uneixen al nord-est industrial, són la base d'una intensa activitat comercial i bancària. Boston és, a més, un important centre industrial tèxtil i un dels primers mercats mundials de la llana; compta amb una potent indústria mecànica, del cuir i del cautxú, del paper i les arts gràfiques, de la construcció naval i del petroli, de l'electrònica, l'aeronàutica, les telecomunicacions i de la indústria aeroespacial. Amb la universitat de Harvard, la de Boston i la Northeastern, és també un gran centre d'ensenyament superior * * * El carrer de Boston es troba situat al barri de Nostra Llar, en què tots els vials porten noms de ciutats amb indústria tèxtil.

Historial toponímic

Boston (24.11.1955), calle
Boston (30.10.1985)