Borrell, carrer de

  • Slide Animation
    Arnau Izard Llonch (1916) Fàbrica de Gorina i Valls, coneguda com a "cal Butllofa", al carrer de Borrell, 63

Josep Antoni Borrell i Borgonyó (Sabadell, 1756 - 1828). Fabricant tèxtil i propietari dels terrenys en què el 1857 els seus hereus van construir el vapor d'en Borrell.

Va ser alcalde interí el 1809, nomenat pel municipi per ocupar la vacant deixada per la mort de Bartomeu Salt Amat, el primer alcalde nomenat per la Junta Superior de Catalunya durant la Guerra del Francès.
Historial toponímic

Borrell (anys 50 del segle XIX), c. de
Borrell (27.5.1939), calle
Borrell (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts