Borgonyó, carrer de

  • Slide Animation
    Arxiu Carbonell (21 de desembre de 1986) El bosc de can Borgonyó, dins la trama urbana de la Concòrdia
  • Slide Animation
    Rafael Subirana (Setembre de 1966) La masia de can Borgonyó

El nom d'aquest carrer es va aprovar l'any 1885 en memòria de la família Borgonyó, grans propietaris rurals, que tenien la casa pairal a Jonqueres, a la masia que va ser coneguda com a mas Paratja fins al 1607, quan per via matrimonial passà a mans dels Borgonyó. Josep Borgonyó i Busquets (s. XVIII) va néixer a la masia de Can Borgonyó i, segons alguna font, fou alcalde de Sant Pere de Terrassa. El seu fill, Joan Borgonyó i Llunell, va ser tinent d'alcalde del mateix municipi a la dècada de 1840 i 1850. L'hereu es digué Josep Borgonyó Sallent. Malgrat que el cognom Borgonyó hagi tingut al llarg dels segles variants ortogràfiques com ara Borguño, Borgunyó, Borguñó..., en convertir-se en topònim s'escriu segons les normes ortogràfiques actuals, per analogia també amb els noms de lloc Borgonyà i Can Bogonyà (Castellar del Vallès), els quals tenen la mateixa arrel. Aquest mateix criteri és el que segueix el "Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya" de la Generalitat de Catalunya i tot el nomenclàtor sabadellenc, seguint les recomanacions del Grup d'Experts de les Nacions Unides en Noms Geogràfics (GENUNG) i de la Comissió de Toponímia de Catalunya.

Historial toponímic

Borgunyó (1885)
Kropotkin (6.1.1937)
Borguñó (27.5.1939), calle
Borgonyó (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts