Biella, carrer de

  • Slide Animation
    C. P. (17 d'octubre de 2015) Carrer de Biella

Ciutat italiana del Piemont, capital de la província homònima, d'uns 45.000 habitants. És el principal centre italià de la indústria tèxtil llanera, que produeix també maquinària i teixits de cotó. Documentada des del 826 com a Brugella civitas, entre el segle X i el XIV es trobava sota el domini dels bisbes de Vercelli, fins que el 1379 passà a mans dels comtes de Savoia. * * * El carrer de Biella es troba al barri de Nostra Llar, zona en què els carrers porten noms de ciutats relacionades amb la indústria tèxtil.

Historial toponímic

Biel·la (24.11.1955), calle
Biella (30.10.1985)