Bernat Desclot, carrer de

Bernat Desclot (Segona meitat del segleXIII). Cronista, autor del "Llibre del rei En Pere d'Aragó e dels seus antecessors passats". Va ser tresorer reial amb Pere II el Gran i cambrer reial amb Alfons II.

Historial toponímic

Bernat Desclot (3.2.1970), calle
Bernat Desclot (30.10.1985)