Bellsolà, carrer de

Bonaventura Bellsolà i Rovira (Sabadell, 1788 - 7 de novembre de 1832). Prevere sabadellenc.

Bellsolà va ser administrador de l'Hospital de Beneficència, que ell va fer ampliar amb la construcció d'un nou cos d'edifici, en terrenys de la casa del Retir, entre l'església dels pares missioners i el carrer Baix del Pedregar. El nou edifici fou estatge de l'Hospital fins que no el van traslladar al carrer del Convent, el 1856.


Historial toponímic

Bellsolá (9.12.1965), calle
Bellsolà (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts