Bellaterra, carretera de

Iniciada a l'extrem sud-oest de la Gran Via, la carretera de Bellaterra flanqueja l'aeroport de Sabadell i, salvant l'autopista, arriba al campus de la Universitat Autònoma i a Bellaterra, la urbanització del municipi de Cerdanyola, que es va construir el 1929 com a ciutat jardí i centre d'estiueig.

Historial toponímic

ctra. de Bellaterra
Bellaterra (30.10.1985)