Barcelona, plaça de

Ciutat i capital de Catalunya.

Historial toponímic

Barcelona (1925), pl. de
Barcelona (27.5.1939), plaza de
Barcelona (30.10.1985)