Anne Frank, carrer d'

  • Slide Animation
    (1942) Anne Frank

Anne Frank (Frankfurt, 12 de juny de 1929 - camp de Bergen, Belsen, 12 de març de 1945). Jueva alemanya, coneguda pel diari escrit entre 1942 i 1944 a la casa d'Amsterdam on era amagada amb la seva família durant l'ocupació alemanya.

Amb l'arribada de Hitler al poder, el 1933, la família Frank, d'origen jueu, abandonà Alemanya fugint de les persecucions nazis i s'establí a Amsterdam. Però amb la invasió alemanya dels Països Baixos, el juliol de 1942, es van haver d'amagar i ho van fer en una cambra secreta de l'empresa del pare, Otto Frank. Dos anys s'estigué la família en aquest refugi fins que, fruit d'una delació, van ser descoberts i deportats als camps d'extermini. Anne morí de tifus al camp de Bergen-Belsen, set mesos després d'haver-la detingut. Acabada la guerra, el pare, únic supervivent de la família, tornà a Amsterdam i descobrí, estalvi, el diari de la seva filla.

El diari, que originàriament havia estat un regal del tretzè aniversari d'Anne, descriu, amb mirada adolescent, els fets de la vida quotidiana durant l'ocupació nazi, entre el 12 de juny de 1942 i l'1 d'agost de 1944.

El carrer d'Anne Frank es troba a Castellarnau, barri en què els vials porten noms de persones que han esdevingut símbols de la lluita per la llibertat i la dignitat humanes.


Historial toponímic

Anne Frank (25.3.1987)