Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

República, carrer de la

  • Slide Animation
    Francesc Casañas (1929) El carrer de la República abans de ser edificat
  • Slide Animation
    MB (6.12.2009) L'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat al carrer de la República

La república és un forma de govern representativa en la qual el càrrec de cap d'estat no és hereditari ni vitalici, sinó resultat d'una elecció popular, directa o indirecta.Aquest carrer es va obrir l'any 1926 amb el nom d'Alfons XIII. El 1931 es va denominar Francesc Layret i l'any 1939 va tornar a prendre el nom d'Alfons XIII fins que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sabadell, en sessió del 9 de novembre de 2015, va aprovar el canvi de la denominació del carrer d'Alfons XIII pel de carrer de la República, amb efectes del 14 d'abril de 2016.

L'any 2016, en aquest carrer hi havia 187 habitants empadronats, 137 unitats urbanes (cases, pisos i locals), 213 propietaris (entre les quals, 11 comunitats de propietaris), 45 activitats i 8 guals, amb 234 places.
Historial toponímic

Alfons XIII
Alfonso XIII, av.
Francesc Layret (24.4.1931)
Alfonso XIII (27.5.1939), calle
Alfons XIII (30.10.1985)