Advocat Viladot, carrer de l'

  • Slide Animation
    Franck i Wigle. Rbla. del Centre, 18. Barcelona (s.d.) Daguerreotip de Tomàs Viladot i Rosa Anton

Tomàs Viladot i Rovira (Sabadell, 17 o 23 de novembre de 1831 - 17 de febrer de 1903). Advocat.

Republicà federal, progressista i, en la terminologia de l'època, lliurepensador, era tota una institució en el Sabadell de finals del segle XIX. Va fundar la lògia maçònica Ossiris, el 1880; la societat La Emancipación. Sociedad de Actos Civiles, el 1882, que promovia les cerimònies civils per a casaments i enterraments, i en gestionava els dificultosos tràmits prop del Registre civil; i el 1881, l'Ateneo Cosmófilo Enciclopédico, en què eren acceptades les dones, com a reacció contra l'Ateneu Sabadellenc, que era força classista. Portà a Sabadell la Institución Libre de Enseñanza (l'única fora de la central de Madrid) i les escoles laiques, entre altres, l'Escola Laica de la Dona. Va ser primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sabadell que presidia Joan Vivé i com a jutge municipal intervingué en els primers casaments civils que es van celebrar a la ciutat.


Historial toponímic

Brunete, calle
Advocat Viladot (30.10.1985)

+ Cites documentals i fonts