Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Àlbers, plaça dels

Arbre de ribera de la família de les salicàcies (Populus alba), de fulles ovals, verdes per sobre i blanques per sota. La plaça dels Àlbers es troba situada al barri de Can Deu, zona de carrers amb noms d'arbres.

Historial toponímic

Àlbers / Alamos (8.10.1970)
Àlbers (30.10.1985)