Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Abat Escarré, carrer de l'

Aureli Maria Escarré i Jané (l'Arboç, 15 d'abril de 1908 - Barcelona, 21 d'octubre de 1968). Monjo benedictí, abat de Montserrat.

La seva actitud crítica envers el govern franquista el convertí en símbol de l'església catalana i acabà portant-lo a l'exili a Itàlia.


Historial toponímic

Pía Barcino, calle
Abat Escarré (30.10.1985)