Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Nostra Llar, parc de

  • Slide Animation
    Desconegut (1957) Vista aèria del barri de Nostra Llar

Nostra Llar és un barri de 334 cases unifamiliars, construïdes en terres de Sant Oleguer per l'industrial Josep Garcia-Planas, per als seus treballadors de l'empresa Artextil. Al nou barri hi va edificar, a més, una església parroquial, dues escoles, una per a nois i una altra per a noies, i el pavelló esportiu de l'Artextil; també va cedir a l'Ajuntament els terrenys per construir-hi el pavelló municipal d'esports i la pista municipal d'atletisme.

Historial toponímic

Nostra Llar (26.7.2000)