Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Can Moragues, carrer de

  • Slide Animation
    MB (15.8.2009) La masia de can Moragues
  • Slide Animation
    MB (15.8.2009) Camps de can Moragues

Masia situada molt a prop del torrent de Colobrers, de teulada a doble vessant, amb un ample ràfec de cinc fileres de rajoles i teules, dues finestres tipus Renaixement i dues portes adovellades. És documentada des del segle XV com a can Moragues, però la masia ja existia força abans amb el nom de mas Vilanova. És una heretat molt extensa, enclavada en termes de Sant Vicenç de Jonqueres, Sant Julià d'Altura i Castellar del Vallès. L'esplanada del voltant de la masia va servir de camp d'aviació durant la Guerra Civil de 1936-39 i actualment es fa servir com a pista d'aterratge d'ultralleugers esportius. El carrer de Can Moragues es troba situat a Can Roqueta, barri en què les places i els carrers porten noms de masies del rodal.

Historial toponímic

Can Moragues (29.11.2000)

+ Cites documentals i fonts