Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Can Lletget, carrer de

  • Slide Animation
    Rafael Subirana (Març de 1967) La masia de can Lletget
  • Slide Animation
    Lluís Fernàndez Lòpez (18 de novembre de 1984) Finestra gòtica de la masia de can Lletget
  • Slide Animation
    Lluís Fernàndez Lòpez (18 de novembre de 1984) Masia de can Lletget

Masia amb teulada a dos vessants i finestres gòtiques amb figures esculpides, situada a l'esquerra del torrent de Santiga, molt a prop del terme de Santa Perpètua de Mogoda. És documentada des del 1173 com a can Pedró i mas Vilar i des de 1582 és coneguda com a can Lletget tot i que durant un temps simultanejà aquest nom amb el de Lapeira, des que a l'inici del 1700 el propietari fou Antoni Lapeira. Actualment és en ruïnes, després que als anys vuitanta del segle passat en marxessin els masovers. El carrer de Can Lletget es troba al barri de Can Roqueta, zona de places i carrers amb noms de masies del rodal.

Historial toponímic

Can Lletget (29.11.2000)

+ Cites documentals i fonts