Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Can Mimó, carrer de

  • Slide Animation
    Albert Roig (1.5.1969) Masia de can Mimó
  • Slide Animation
    Antoni Carbonell (8 de maig de 1977) Portal adovellat de la masia de can Mimó

Can Mimó és una masia situada prop del pla de Sant Nicolau, documentada des del 1199, totalment renovada a principis del segle XX, que es reconeix de lluny per la torre rodona d'obra vista d'un antic molí de vent. Fa uns anys que es troba abandonada i ha servit de corral per aixoplugar-hi un ramat, la qual cosa ha evitat que s'ensorrés del tot. Els Mimó intervingueren activament en la política de la vila, principalment al segle XVIII.

El carrer de Can Mimó es troba situat al barri de Can Roqueta, en què els vials porten noms de masies del rodal.


Historial toponímic

Can Mimó (29.11.2000)

+ Cites documentals i fonts