Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Can Maurí, carrer de

  • Slide Animation
    Ramon Romeu Rius (Sense data) Masia de can Maurí
  • Slide Animation
    Lluís Fernàndez Lòpez (Maig de 1985) Can Maurí

Can Maurí és una masia situada al límit dels termes de Polinyà i Sabadell, prop de la Salut, de teulada amb doble vessant i amb un ràfec ample format per dues filades de teules. Té dues plantes i golfes i consta de tres cossos; al de llevant s'hi pot veure una finestra gòtica amb un arc conopial lobulat. Can Maurí és la casa pairal de Teresa Rossinyol, mare de l'escriptor Pere Calders, que de petit hi havia fet llargues estades.

El carrer de Can Maurí es troba situat al barri de Can Roqueta, en què les places i els carrers porten noms de masies del rodal.


Historial toponímic

Can Maurí (29.11.2000)

+ Cites documentals i fonts