Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Can Manent, carrer de

  • Slide Animation
    Desconegut (Sense data) Masia de can Manent
  • Slide Animation
    Lluís Fernàndez Lòpez (13 de maig de 1984) El mas Manent

Situada al vesant nord de la serra de Sant Iscle, la masia de can Manent és en bona part resultat de la reforma que s'hi va fer el 1925. De base rectangular, amb teulada a quatre vents, golfes i sis arcades a la banda de migdia, amb les tradicionals pardaleres fetes amb olles i amplis ràfecs. La masia havia format part de l'antiga quadra de Togores Jussanes i és documentada des de 1546, però segons Andreu Castells sembla que ja existia al segle XIII. En terres de la masia s'hi va trobar una sepultura d'època romana, encara no ben estudiada, que podria estar relacionada amb la gran mansió romana que hi hagué prop de la Salut. El carrer de Can Manent es troba situat al barri de Can Roqueta, una zona de places i carrers amb noms de masies del rodal.

Historial toponímic

Can Manent (29.11.2000)

+ Cites documentals i fonts