Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Imperial, plaça de l'

Sala de cinema construïda el 1911 segons el projecte de l'aquitecte Jeroni Martorell. S'inaugurà el setembre d'aquell mateix any i les primeres sessions foren acompanyades amb la música del Quartet Imperial. Els darrers anys estatjà les sessions de Cineclub Sabadell i de la Filmoteca de Catalunya. Tancà les portes a finals de 1990, quan era el cinema més antic conservat de tota la Península.

Historial toponímic

Imperial (30.5.2001)