Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

San Sebastián de los Ballesteros, passeig de

Poble andalús de la província de Còrdova, originat en les granges que construïren els jesuïtes en uns terrenys comprats el 1585 al terme de La Rambla, que havien estat hisenda de Sebastián Ballesteros. Amb l'expulsió dels jesuïtes el 1767, les terres van tornar a la Corona i es repoblaren amb colons alemanys i francesos seguint els plans de repoblació del regnat de Carles III. Encara avui es nota aquest ascendent centreuropeu en els trets físics i els cognoms de molts dels habitants, i en l'empremta racionalista que deixaren en el traçat urbà. Durant els anys de postguerra espanyola amb una forta migració andalusa a Catalunya, molts habitants de San Sebastián de los Ballesteros vingueren a viure i a treballar a Sabadell.

Historial toponímic

San Sebastián de los Ballesteros (29.5.2002)

+ Cites documentals i fonts