Carme Obradors, plaça de

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Retrat de Carme Obradors

Carme Obradors i Domènech (Sabadell, 15 de març de 1925 - 15 de febrer de 1986). Assistenta social.

Carme Obradors va ser una assistenta social de la primera promoció de l'Escola Catòlica sabadellenca. Va treballar per a Càritas en la promoció social als barris de Sabadell. Fruit del seu treball al barri de Campoamor és la tesi El sudoeste de Sabadell, que va ser finalista del Premi Nova Terra del 1964 i es va publicar el 1966 amb el títol de La integración del suburbio en la comunidad urbana. Va col·laborar també en diverses publicacions ciutadanes, com Eufòria, Alba o Sabadell, i  durant divuit anys va treballar com a assistenta social a la Mútua d'Assegurances de Terrassa.
Historial toponímic

Carme Obradors (27.11.2002)

+ Cites documentals i fonts