Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Nord, parc del

Parc urbà que s'estén des dels barris de Can Deu i Sant Julià, per la Plana del Pintor i fins al Torrent del Capellà, en un continu enjardinat integrat en el sistema de corredors verds que connecten la ciutat amb el rodal mitjançant itineraris de passeig.
Historial toponímic

Nord (30.4.2003)