Maria Vinyes, plaça de

  • Slide Animation
    Desconegut (s.d.) Maria Vinyes i Mayola

Maria Vinyes i Mayola (Banyoles, 21 de febrer de 1902 - Sabadell, 1 de novembre de 1989). Professora.

Després de fer els estudis primaris a Banyoles, estudià a l'Escola de Magisteri de Barcelona i el 1923 va venir a viure a Sabadell. Va ser una de les primeres professores de català -tenia el carnet núm. 3 firmat per Pompeu Fabra- i funcionària municipal. Durant la República va ser secretària del Laboratori Psicotècnic Municipal, professora de l'Escola d'Infermeres de la Generalitat i secretària del Servei d'Orientació Professional de l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis. En acabar la Guerra Civil fou depurada del seu càrrec municipal "per delictes politicosocials i d'opinió". Quaranta anys després, va ser rehabilitada pel primer ajuntament democràtic, el 1979.
Historial toponímic

Maria Vinyes (23.7.2004)