Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Sol i Padrís, plaça de

  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) pl. de Sol i Padrís
  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) pl. de Sol i Padrís

Josep Sol i Padrís (Barcelona, 1816 - Sants, 1855). Advocat, industrial i polític. [ v/. Carrer de Sol i Padrís]

Historial toponímic

Sol i Padrís (5.11.2004)