Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Serra, parc de la

El parc de la Serra es troba al Districte 7 i té una zona verda de gairebé 23.000 metres quadrats de superfície. La urbanització va tenir lloc entre el 2002 i el 2004. Està situat entre el carrer de Susqueda, el passeig de Pedro Martínez i el cantó est del carrer de Sau, molt proper també a la plaça de Cristóbal Ramos.

Es tracta d'un parc situat en una franja de terreny d'una amplada mitjana de 120 metres i una llargada de 850 metres, aproximadament, amb un pendent suau del vessant nord cap al sud.


Historial toponímic

Serra (12.5.2006)