Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Itàlia, carrer d'

Estat de l'Europa mediterrània, amb capital a Roma, constituït per un sector peninsular amb dues grans illes, Sardenya i Sicília, i un sector continental limitat pels Alps que fan de frontera amb França, Suïssa, Àustria i Eslovènia. A la zona peninsular hi ha dos enclavaments amb dos estats independents: San Marino i el Vaticà. La llengua oficial és l'italià, derivat del toscà, la llengua amb més tradició literària dins el mar de llengües peninsulars, impròpiament anomenades dialectes. Es parla també occità, francoprovençal, reto-romànic, sard, català, alemany, eslovè, serbocroat, albanès i grec. Itàlia és un dels membres fundadors de la CEE, el 1958, que és el precedent de l'actual Unió Europea. * * * El carrer d'Itàlia es troba situat al barri de Can Gambús, on els vials porten noms d'estats de la Unió Europea.

Historial toponímic

Itàlia (15.9.2006)