Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Can Gambús, parc de

  • Slide Animation
    Desconegut (Sense data) Masia de can Gambús
  • Slide Animation
    Rafael Subirana (15 d'abril de 1967) Masia de can Gambús
  • Slide Animation
    Lluís Fernàndez Lòpez (17 d'abril de 1988) Façana de la masia de can Gambús

Can Gambús és una masia del segle XIX situada a l'esquerra de la carretera de Terrassa, molt a prop del torrent de Vallcorba del Sot, en terres de la qual hi havia el mas Matalí, antigament mas Anglada, i el mas Guitart.

Als voltants de can Gambús s'ha descobert un complex arqueològic excepcional, que abraça des del neolític mitjà (4000-3500 aC) fins a l'època visigòtica (segles VI-VIII dC), passant per un aqüeducte romà subterrani, d'uns 120 m de recorregut, a la zona del parc.


Historial toponímic

Can Gambús (15.9.2006)

+ Cites documentals i fonts