Artèxtil, plaça de l'

  • Slide Animation
    Joan Rosell (2015) Conjunt de la fàbrica llanera Artèxtil

En aquesta illa del barri de Covadonga, situada entre els carrers de Quevedo, Brujas, Romeu i Covadonga, es va construir la fàbrica Artèxtil, l'any 1941. Es tracta d'un edifici projectat per l'arquitecte Santiago Casulleras i Forteza, per encàrrec del fabricant Josep Garcia-Planas Cladellas. La xemeneia data del 1945, és obra de l'enginyer Francesc Isard i té una alçada de 48,17 metres. El conjunt està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local.

Era una fàbrica tèxtil llanera que va estar en funcionament fins a l'any 2007. Popularment la fàbrica també es coneixia per Cal Garcia i per Cal Garcia-Planas.


Historial toponímic

Artèxtil (19.09.2022)