Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Infància, plaça de la

En aquesta plaça hi va haver, del 1887 al 1971, el Vapor de Cal Borni Duc, que va ser el primer dels dos grans vapors del barri de l'Avinguda - Eixample. Borni Duc era el malnom de Francesc Duch Giró, el qual era borni de l'ull esquerre.

Les naus del vapor ocupaven tota l'illa urbana. De l'antic conjunt industrial se n'han reconstruït tres de senceres i una quarta a manera de porxada, que configuren l'actual supermercat. També se n'ha conservat i rehabilitat la xemeneia i se n'han conservat i senyalitzat algunes restes arqueològiques relacionades amb el nucli energètic (caldera, fumeral, màquina de vapor i gasòmetre). L'espai ha guanyat una nova plaça pública. La xemeneia té una alçària de 30,45 metres.

L'antic vapor tenia una caldera amb una força de 70 cavalls i una màquina de vapor de mitjana pressió de 35 cavalls nominals i de sistema de balancí. Les naus, amb cobertes a doble vessant i encavallades de fusta, comptaven amb tota la maquinària necessària: emborradores, repassadores, cardes metxeres, telers de filar i telers de teixir.

L'any 1892 s'hi establí l'empresa Harmel Hermanos, dedicada a la filatura d'estam. El 1908 aquesta societat ja era la propietària del vapor. La societat León Harmel, SA, hereva de l'anterior societat, cessà l'activitat l'any 1971. Aquesta empresa va ser la més important de l'establiment i la que més temps hi estigué funcionant.


Historial toponímic

Infància (05.09.2023)