Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

Entre 1850 i 1859: "El barri segon va ésser afavorit de major creixença i en ell van iniciar-se els carrers de [...] Alfons (després Duran)..." (p. 370)

"No obstant, la Revolució de Setembre de 1868 va deixar la seva petja en els títols dels carrers que ja estaven fets. [...] el carrer d'Alfons s'anomenà de Pierrad, un dels promotors de la revolta de 1867 i home destacat de la de 1868." (p. 373)

"...els que donaren la bona orientació per a l'obra delicada de batejar els carrers, van ésser els homes que en 1874 formaven la Comissió de Foment del Centre Industrial, que van demanar, en 25 d'abril, que es perpetuessin en noms urbans els dels grans sabadellencs que havien acabdillat el moviment de la indústria que havia fet créixer la vila. I proposaven tres noms d'aquests: els de Turull, Casanovas i Duran. Els primers van ocupar directament lllur indret d'avui dia, però el tercer va haver de desallotjar el nom de Pierrad." (p. 373)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Josep Duran i Sors Sabadell 1789-1871

Industrial tèxtil, representatiu dels anys d'inici de la industrialització de Sabadell. Començà a treballar dins de la indústria tèxtil en la seva joventut, com a abaixador. L'any 1825 es constituí en fabricant i féu companyia amb Miarons i Dòria. Dos anys més tard formaren la societat industrial que portava el nom J. Duran i Cia. Aquesta societat va construir l'any 1843 el que fou el primer vapor de Sabadell, situat a la part sud de la ciutat, conegut popularment com a Cal Pissit. Duran i Sors fou president del Gremi de Fabricants i un dels fundadors de la Casa de la Caritat."

Altres fonts bibliogràfiques

Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984