Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929

"L'enterro passava pel [carrer] de la Roda, anomenat així perquè era un tros de carrer sense edificar i molt llarg on hi havia les rodes dels corders que filaven el cànem per a cosir espardenyes i posar als telers, anomenat fil d'emplomar; recordo que de cada fil al teler en penjava un plom." (p. 55-56)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

"Una branca de la indústria tèxtil que va experimentar una forta creixença va ésser la dels teixits de cànem. El Consell en 1634 va prohibir el cardar, filar i bregar cànem dins els murs de la vila. Això féu que moltes rodes de cordes es traslladessin fora vila i especialment a la part de llevant. Llur munió va donar a una partida de terreny el nom de Camí de les Rodes, i d'ací que el carrer que en aquell indret va obrar-se en el quart deceni del segle XIXè es digués carrer de la Roda." (p. 245-246)

"En 1850 apareix en aquest barri el carrer de les Rodes." [Avui, Doctor Xercavins]. (p. 332)

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970

"Abans de dir-ne del Doctor Xercavins, d'aquest carrer de la nostra població se'n deia carrer de les Rodes; en entrar pel de la Salut, les cases clarejaven i en travessar el de Sant Honorat, a una banda i altra i fins a tocar del Cementiri Vell, també eren escasses; el que actualment és carrer de Vilarrúbies, aleshores no existia. A tot el que allà eren camps, per entremig i en caminets, diversos corders, o fabricants de cordes i cordills, hi tenien instal·lada l'elemental indústria de passar per la carda, filar i bregar cànem. Els corders portaven la matèria enfardellada, o enfaixada, al cos i en feien la torsió oprimint-la i maurant-la amb les pròpies mans a mesura que se l'enduien, un cop ésser fixada, tot conferint-li la gruixària regular i volguda; al llarg del trajecte uns cavallets aguantaven el cordill o la corda per tal que no s'arrosseguessin i en arribar al seu terme una roda de fusta ho cabdellava. [...] El Municipi s'hi va pensar massa poc a canviar el nom del carrer de les Rodes pel de Dr. Xercavins, puix que amb el seu acord, de la història industrial local lesionà la recordança d'una pacífica i petita manufactura." (p. 63)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Francesc de P. Xercavins i Rius Sabadell 1855 - Barcelona 1937 "Estudià a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i s'especialitzà en Psiquiatria i Neurologia. Creà l'Institut Mèdico-pedagògic per a nens endarrerits, al capdavant del qual posà el pedagog sabadellenc Agustí Rius i Borrell. Formà part de les reials acadèmies de Medicina de Barcelona, Mallorca i Saragossa. Fou president de la Societat de Psiquiatria i Neurologia. És autor, entre d'altres obres, de 'Fisiologia de los fenómenos psicológicos', 'Localización de las enfermedades del sistesma nervioso' i 'Sistemas medulares y plan de distribución cerebral ad hoc'. Fou regidor de l'Ajuntament de Barcelona i tinent d'alcalde de la comissió de cultura."