Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1929

"L'altre metge era D. Pau Rojas, de gran saviesa i perícia, catedràtic també de la Universitat de Barcelona. Quan va obtenir la jubilació va tornar a la seva vila nadiua, on tenia el seu patrimoni. Ja en 1688 havia estat nomenat segon conseller de Sabadell, càrrec que no volgué acceptar." (p. 98)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

"Aparegueren per primera volta algunes famílies noves que havien d'obtenir prestigi en la vida municipal d'aquest segle [XVII] i dels vinents com foren, entre altres [...] els Casalí, Salt, Formosa, Rojas i Pujades. D'aquestes dues últimes famílies en sortiren dos metges: Jaume Pujades i Pau Rojas, que ocuparen càtedres a la universitat de Barcelona." (p. 247)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - II
Fundació Bosch i Cardellach
1992

"1688. Procurador Real...... Ramon Formosa Concelleres.............. Juan Guasch Dr. Pablo Rojas Pedro Juan Vallcorba El segundo renunció ser Conceller. Pensó el Concejo sortear otro; pero finalmente sólo huvo 2 entre quienes se repartió el salario de los tres. Era agravio hecho contra dicho Dr. Rojas el ser insaculado para Conceller segundo; fue hombre eminente por sus qualidades personales, por la pericia en la facultad médica que profesaba y por la pública representación de su distinguida casa. Fue Catedrático de Medicina en la Universidad de Barcelona, y siendo jubilado se retiró a esta villa." (p.127)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Pau Roges Sabadell segle XVII

Metge, catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. En jubilar-se tornà a viure a Sabadell. El 28 de setembre de 1687 va ser nomenat, per insaculació, conseller segon de la vila, càrrec que refusà no concorrent a la sessió d'investidura, per raons personals. Segons Bosch i Cardellach, podia ser que, pels seus mèrits, volgués el càrrec de conseller primer de la vila."

Altres fonts bibliogràfiques

Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984

Plet Cort del Batlle de Sabadell, 1674
(AHS, AMH 2452/13)

Capítols matrimonials
Pau Rojas amb Maria Paraller, 1674
(AHS, E 195/5)

Testament de Pau Rojas, 1716
(AHS, E 240, fol. 238)

Inventari de Pau Rojas, 1716
(AHS, AMH 2452/13)